Historie a současnost :: Nábytek MONTERO

Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám touto cestou představil výrobní skupinu INTERLIGNUM a.s. & INTERMONT s.r.o. a tím i náš kompletní výrobní program.

Firma INTERMONT s.r.o. vznikla privatizací závodu Dřevona, patřícího do skupiny podniků Východočeské dřevařské závody s.p.. Tradice výroby nábytku je datována od 50 let minulého století. Zaměření továrny bylo vždy dvěma směry, a to na výrobu sériového nábytku a rovněž nábytku zakázkového, tzv. individuálního. Zejména v individuální výrobě byly realizovány významné zakázky interiérů zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, ministerských úřadů, hotelů a kulturních zařízení.

Firma INTERLIGNUM a.s. vznikla privatizací státního podniku INTERLIGNUM s.p. (dříve jeden z výrobních závodů národního podniku INTERIER PRAHA) . Tradice výroby nábytku je datována od roku 1948. V průběhu vývoje podniku se postupně rozvinula i výroba polotovarů ze dřeva pro vlastní výrobu nábytku. Do roku 1990 firma spolupracovala například s firmou IKEA a sériově vyráběla kancelářský nábytek. Rok privatizace státního podniku přestavoval začátek restrukturalizace celé výroby, která probíhala v postupných krocích několik let.

Zkušenosti a tradice výroby se přenesli až do současnosti, kde je kladen důraz nejen na vysokou technickou úroveň vlastní výroby, ale i nutnost kvalitního servisního zázemí spočívající v dostatečné velikosti logistických skladů, ale i vlastní dopravní zázemí, kde disponujeme 7 nákladními a 8 dodávkovými vozy pro přímou přepravu našich výrobků k zákazníkovi s garancí kvality dopravy ve vztahu k výrobku. Vyrábíme a skladujeme ve čtyřech areálech v Chotěboři a Krucemburku na Vysočině o celkové ploše více jak 100 000 m2.

Za nejcennější lze právem považovat tým 150 kvalifikovaných pracovníků přispívajících a pečujících o spokojenost zákazníka s našimi výrobky a navazujícím full servisem. 

Z hlediska struktury odbytu se dají naše výrobky rozdělit do dvanácti základních skupin:

 • Výroba interiérových dveří a zárubní, dveřních prahů
 • Výroba stavebního a truhlářského řeziva, impregnace
 • Sušení řeziva
 • Výroba spárovkových desek
 • Výroba obkladových a podlahových palubek, terasových prken
 • Výroba konstrukčních a dekorativních hoblovaných sortimentů
 • Výroba plotových a balkonových systémů
 • Výroba značkového nábytku MONTERO®
 • Výroba exkluzivního nábytku CONIFERA®
 • Výroba kancelářského nábytku
 • Výroba hotelového nábytku
 • Individuální výroba nábytku

Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval:

 • do naší firemní prodejny interiérových dveří, obložek a polotovarů ze dřeva ve výrobě INTERLIGNUM a.s. Chotěboř či do jakéhokoliv z obchodních domů společnosti Hornbach
 • do naší firemní prodejny: 
  značkového nábytku MONTERO®
  Exkluzivního nábytku CONIFERA® 
  Kancelářského nábytku 
  Hotelového nábytku 
  ve výrobě INTERMONT s.r.o. Krucemburk
 • do naší firemní prodejny v Průhonicích – Čestlicích (Praha) prodejny: 
  Značkového nábytku MONTERO®
  Exkluzivního nábytku CONIFERA®
  Kancelářského nábytku INTERMONT – NÁBYTEK
  Interiérových dveří INTERLIGNUM

S přátelským pozdravem
Ing. Vladimír Kubeš
Předseda představenstva a jednatel
Výrobní skupiny
INTERLIGNUM a.s. & INTERMONT s.r.o.